Mere om rideterapi

Hvad er formålet med rideterapi?

Rideterapi –  eller hesteassisteret praksis som det også bliver kaldt, er en praksis hvor hesten bliver brugt som en del af et samspil. Et unikt samspil, hvor nervesystemer, sanser, mestring og identitet er centrale emner. Det er store emner, og hvis alt skulle beskrives, ville læsningen blive lang. Hvis den kommende læsning ikke er fyldestgørende, er du meget velkommen til at kontakte mig. 

Ved hjælp af hesteassisteret praksis, kan det enkelte individs trivsel og livskvalitet øges. Individet vil få en bedre kropsforståelse og følelse af mestring, som de vil kunne benytte i dagligdagen og de udfordringer der måtte opstå. Derudover får individet stimuleret alle sanserne, hvilket kan medvirke til bedre arousalregulering, og dermed mere ro i krop og sind. Den øgede ro, baner vejen for at kunne klare udfordringer der før synes svære at overkomme. Det kan fx være skoleværing, depression og angst.

De erfaringer de gør sig ved hestene, forsøger jeg at tydeliggøre for den enkelte, så denne kan bruge dem i andre sammenhænge. På denne måde forsøger jeg at sikre mig en udvikling der ikke kun gør sig gældende ved hestene, men langt mere end det fx i skolesammenhænge eller hjemme. Her kommer et eksempel:

En pige der har ASF kommer en dag. Vi går i stalden og gennemgår strukturen for den næste halvanden time. Vi laver grounding- vejrtræknings og kropslige øvelser, og går derefter ud til hestene. Vinden blæser meget, hestene er så urolige, at jeg beslutter at det ikke lige er i dag, at pigen skal op at ride. Dette bevirker at strukturen for dagen ikke opfyldes. Dog udviser pigen stor empati og forståelse for situationen. 
SÅ denne form for eksponering i samspil med hestene, kan give grobund for positiv håndtering af “struktur-brud” i andre dagligdagssituationer. 

Andet eksempel:
Pige der kan være udadreagerende i skolesammenhænge. Vi taler om vreden og jeg spørger om vreden også kan komme ved hestene. Hertil svares “nej, for de har brug for at jeg er rolig”. Jeg spørger om hun kunne finde ro i skolen, hvis nu hun “fik lidt hest” med i skole. Vi klipper herefter lidt af hestens man (hår), som pigen får i et syltetøjsglas med i skolen. Denne snuser hun til når hun er i skole, for at finde den ro hun har ved hestene.    

Dette er bare et lille udpluk af de gevinster der er ved at benytte hesten i samspil med mennesker. 

Hvem er rideterapi målrettet til?

Målgruppen er i princippet alle. Motivation og lyst til omgang med heste, er selvfølgelig en positiv faktor – men ikke en altoverskyggende faktor. 
Qua mit tidligere pædagogiske virke, har jeg erfaring inden for ASF, ADHD, omsorgssvigt, skoleværing, angst, traumer, sociale udfordringer, samt stress og depression. Dette er blot et udpluk af de områder jeg har erfaring på. 

I min hestepraksis bruger jeg bla. grounding, struktur, mentalisering, narrativer og tillid som metoder til at opnå de individuelle mål der opsættes ved starten af et forløb.
Hesteassisteret praksis er ikke nødvendigvis ridning, men samværet med hesten, tillidsøvelser, trækture og de opgaver der er omkring hesten. 
Jeg vægter kommunikationen mellem menneske og hest meget højt, og min erfaring er, at når klienten forstår hestens “sprog”, så bliver tilknytningen mellem dem mere tillidsfuld og tryg, hvilket resonerer i vores hjerne og fører vores bevidsthed ned i kroppen i stedet for oppe i hovedet. Dette er i sig selv et godt udgangspunkt for at kunne lave følelses- og adfærdsmæssige fremskridt.